Friday, October 14, 2005

Bevara Sverige blandat?

Jag har, inte utan att le något kan jag påpeka, sett att en och annan har reagerat på adressen till denna blogg. Låt mig i all välmening då förklara vad som ligger bakom. "bss" står för "bevara Sverige svenskt" ("borlange" syftar på staden "Borlänge"), ett slagord som använts inom Sverigedemokraterna sedan starten 1988. Man kan också se det som en kärnfull sammanfattning av Sverigedemokraternas själva syfte och mål för den förda politiken. Ett bättre alternativ till adress vore givetvis "sverigedemokraterna" (syftar på partinamnet), det har emellertid en av partiets motståndare redan lagt beslag på.

Den som till största del instämmer med Sverigedemokraternas politiska styrdokument bör således knappast reagera, däremot förstår jag att man kan ta illa upp av bokstavskombinationen om man är politisk motståndare till Sverigedemokraterna.

3 Comments:

Blogger itsweden said...

Jag gillade bokstavsbeteckningen. Och jag gillade din blogg.

10:58 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Jag tackar så hemskt mycket för berömmet
Fortsätt kämpa för Sverige!

Mvh

8:48 AM  
Anonymous Anonymous said...

Bevara Sverige blandat. Kunde inte sagt det bättre själv.

1:42 PM  

Post a Comment

<< Home