Thursday, September 29, 2005

Tony Wiklander och mångkulturen

Dagens Nyheter gjorde 26 september en tämligen stor artikel om Sverigedemokraterna och dess ambitioner. Överlag var artikeln rätt okej utan att vara något speciellt, både Kenneth Sandberg och Tony Wiklander intervjuades. Och det var vad Wiklander sa som fick mig att reagera. Han passade nämligen på att avslöja att han har ett indiskt adoptivbarn.

Här finns det all anledning att göra halt och forumlera några frågor. SD brukar ju ofta påtala att man kämpar emot det mångkulturella samhället, vilken trovärdighet har vi som parti när inte ens vice partiordförande verkar avvisa mångkulturen? Frågan må vara obehaglig för vissa men liktväl helt nödvändig. Varför väljer Wiklander att presentera denna uppgift på detta sätt? Varför påtalade han inte detta för valberedningen innan han nominerades? Varför berättade han inte på årsmötet om att han själv bidragit till mångkulturen? Om han hade gjort det så är jag säker på att frågan hade behandlats av årsmötet och eventuellt frått en annan utgång i valet av vice partiordförande. Privatliv och rätt till intregritet i all ära, men det blir utan tvivel knepigt att med trovärdighet säga att man är emot mångkulturen om man samtidigt är en uppmuntrande del av den.

Nej, det är inte 1994 längre, och det är i detta fall något negativt. Det rimmade illa när Gudrun Schyman skattefuskade samtidigt som hon var partiledare i ett arbetarparti. Detta exempel får väl ses som en nationalistisk version. Vi skrattade rått åt Gudrun och hennes trovärdighet, nu är det andra som skrattar.

11 Comments:

Blogger Erik said...

Jag har svårt att se hur adoptivbarn bidrar till mångkultur då de uppfostras av svenska föräldrar och därmed rimligtvis är svenska till kultur och identitet. Jag ser ingen anledning till varför Tony skulle behöva redovisa detta innan han blev vald. Så vitt jag vet är de som ser detta som ett problem inom partiet ytterst marginaliserade.

10:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

Tja, enligt partiprogrammet kan ju också ursprung tolkas in i kulturbegreppet, och adoptivbarn ska ju enligt det hamna i sina "kulturella" närområden. Ursprung och utseende spelar ju, enligt Åkesson, också en roll i identiten så visst bidrar ju sådana adoptioner till "mångkulturen" och den etniska mångfalden.

11:25 AM  
Anonymous Anonymous said...

Om vi endast skulle ha denna adopivinvandring så hade jag inte sett det som något problem, men till ett redan mångkulturellt samhälle så tror jag att det är mer av ondo än godo.

Detta inlägg handlar emellertid inte så mycket om det i sak, utan mer vilken trovärdighet Wiklander har på sin post.

Jag menar inte att han bör avgå eller avsättas men att vi får en debat om detta. Iom att Wiklander själv inte berättade detta för valberedningen eller årsmötet så kunde det ju inte bli någon debatt om detta innan han valdes, vilket får ses som trits och onödigt.

Jimmy S. Windeskog

4:36 AM  
Anonymous Anonymous said...

Du är pinsam Windeskog. Hade du argumenterat om detta på riksårsmötet så hade du blivit utskrattad. Att tro att det skadar Wiklanders ställning i partiet att han har en adoptivdotter är fullständigt verklighetsfrånvänt.

8:14 AM  
Anonymous Anonymous said...

Om det är någon som ska avsättas så är det du Windeskog. Enligt vårt partiprogram så motsätter vi oss inte adoptivinvandring och om du tycker det är ett problem att en företrädare har adopterat så bör du kanske söka dig till ett annat parti. Partiet har utvecklats sedan din tid.

4:04 AM  
Anonymous Anonymous said...

Alla verkar inte förstå vad problematiken kring mångkulturen ligger i, det får sägas vara ett stort problem för SD om partiet syftar till att genomföra sin politik.

Jimmy S. Windeskog

6:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

"I egenskap av nationalister inser Sverigedemokraterna den enorma betydelse som starka rötter och en trygg identitet har för varje barns utveckling. Sverigedemokraternas grundläggande inställning är att varje barn så långt det är möjligt skall få växa upp under goda förhållanden med sitt eget folk i sitt eget land. Då detta tyvärr inte alltid är möjligt skall viss utländsk adoption kunna tillåtas. I dessa fall måste dock stor hänsyn tas till den rotlöshet och de identifikationsproblem som dessa barn ofta drabbas av."

"Det nuvarande statliga adoptionsstödet skall slopas vid utländska adoptioner och delar av detta bör istället användas till insatser i syfte att ge föräldralösa barn i utlandet en möjlighet att växa upp med en far och en mor i sitt eget land eller kulturella närområde."

Så står det i programmet.

6:54 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Jag tror min ananyme vän får ta och läsa om min text ett par gånger, den handlar nämligen inte aalls om utomeuropeisk adoptivinvandring är något att föredra eller inte.

Tror man det så har man missat allt det artikeln behandlar.

Men när vi ändå är på ämnet, i debatten innan den antagna politiken sades det rakt ut att syftet med att slopa adoptivstödet var att detta i sin tur skulle leda till färre utomeuropeiska adoptioner.

7:35 AM  
Anonymous Anonymous said...

I det stora perspektivet så uppstår ingen kultur ur tomma intet. En kultur formas alltid av ett folk. Den svenska kulturen hade rimligtvis inte funnits om inte det funnits svenskar...

Till saken: Visst kan det tyckas märkligt att vara med i ett nationalistiskt parti och samtidigt adoptera icke-svenska barn, men kanske är det tidsfaktorn som spelar in här. Här avväger jag däremot nytta kontra skada. Alltså huruvida personen tillför mer än adoptionen skadar trovärdigheten. Jag hade inte argumenterat mot valet av Wiklander, men hade kanske noterat ett frågetecken i kanten. Däremot råder det ingen tvekan om att Wiklander är kompetent och kan tillföra partiet en hel del.

Till sist: att som vissa, hävda att vara nationalist och ändå påstå att etnicitet inte spelar en central roll i nationalism är mer än lovligt dumt. Möjligtvis skulle denna person betecknas som kulturkonservativ, men aldrig nationalist. Det är med svårighet man kan kalla en dieseltruck för eldriven.

11:32 PM  
Blogger itsweden said...

"Men när vi ändå är på ämnet, i debatten innan den antagna politiken sades det rakt ut att syftet med att slopa adoptivstödet var att detta i sin tur skulle leda till färre utomeuropeiska adoptioner."

Det vore bra för tyvärr är det så att adopterade barn är överrepresenterade när det gäller människor som mår psykiskt dåligt samhället. Jackie Arkelöv är ett av de mest kända exemplen. Oavsett vilket parti man tillhör så bör man motverka adoptioner så länge som det inte finns någon som kan förklara orsaken till att adoptiv barn mår dåligt, och då menar jag inte lösa antaganden om varför.

Sen, att adoptioner skulle bidra till vad man i samhälelt menar med mångkultur är lika dumt som att man skulle bidra med mångkultur genom att sola.

Trots vad jag skrivit om adoption så sällar jag mig till dom som _inte_ anser att en adotion ska påverka förtroendet för en nationalist.

10:16 AM  
Anonymous Anonymous said...

Kul att se att vissa vågar säga när kejsaren är naken, bra där Jimmy.

Illa att se att så många anonyma är helt blinda för det.

Och Erik, en katt är en katt även när den läggs bredvid ett par hundar. Är en främling bara en främling när den pratar på ett annat språk, bryter eller ber till Mecka? Men så fort man kan prata hyfsad svenska och käka sill så är man etnisk svensk?

Vad gör du i ett nationellt parti egentligen? Gå med i SSU.

1:34 PM  

Post a Comment

<< Home