Saturday, September 24, 2005

Val och personval


Eftersom jag avslöjade vad och vem jag röstade på i kyrkovalet så tänkte jag att det kan vara på sin plats att redovisa vad jag röstat i de övriga val jag fått deltaga i.

1994: Riksdagen: Sverigedemokraterna (strök Sven-Erik Larsson)
Landstinget: Skrev Sverigedemokraterna på en blank valsedel.
Kommunalt: Sverigedemokraterna (strök Sven-Erik Larsson)
1994: Kyrkoval: Skrev Sverigedemokraterna på en blank valsedel.
1994: EU-omröstningen: Röstade Nej
1995: EU-parlamentsval: Fria EU-kritiker (röstade på liggande lista)
1998: Riksdagen: Sverigedemokraterna (kryssade Tomas Johansson)
Landstinget: Skrev Sverigedemokraterna på en blank valsedel
Lokalt: Sverigedemokraterna (röstade på liggande lista)
1999: EU-parlamentsval: Sverigedemokraterna (kryssade Anders Westergren)
2001: Kyrkovalet: Sverigedemokraterna (kryssade Gabriella Johansson)
2002: Riksdagen: Sverigedemokraterna (kryssade Torbjörn Kastell)
Landstinget: Sverigedemokraterna (kryssade Gorm Lind)
Lokalt: Sverigedemokraterna (röstade på liggande lista)
2003: EMU-omröstning: Röstade Nej
2004: EU-parlamentsval: Sverigedemokraterna (kryssade Johan Rinderhem)
2005: Kyrkoval: Sverigedemokraterna (kryssade Andreas Svensson)

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Varför röstade Du på Gabriella Johansson?

3:05 PM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Varför inte? Gabbe är både påläst och kunnig. Även om vi inte har samma åsikt i precis alla frågor så är vi fortfarande med i samma politik och i samma kamp. Sedan skall man ju minnas att den valsedeln kanske inte riktigt var den starkaste partiet har gått till val på.

I första hand valde jag dock Gabbe främst för att hon var den som stod närmast under Funebo på listan.

5:36 AM  

Post a Comment

<< Home