Thursday, December 22, 2005

Poetisk rättvisa

2 Comments:

Blogger Germania said...

vill bara notera att man får ett 404-fel när man klickar på bilden. (kan passa att påpeka att din länk till svic också ger 404, även om de flesta med lätthet borde klura ut hur de kommer rätt där)

I övrigt sällar även jag mig till de skaror som gläds av att läsa sådana här nyheter.

2:56 PM  
Blogger Weine Berg said...

Det är som någon sa på skoj: "Skadeglädje är den enda glädje man verkligen kan njuta av..."

3:54 PM  

Post a Comment

<< Home