Monday, November 26, 2007

Etniskt homogent i alla fall

Jag befann mig på lördagskvällen i Rikets Sal på Övre Tjärna, Jehovas Vittnen församlingslokal i Borlänge. Att jag som ateist försatt mig i det sammanhanget handlar om att det var en skoluppgift till en kurs i religionsvetenskap. Upplevelsen var intressant i vissa aspekter, befängd i andra (och gå är det främst gudstron jag syftar på).

Utan att göra detta till en lång teologisk utläggning så vill jag i alla fall delge min upptäckt om hur etniskt homogent samhället var.

Mångkulturen har inte slagit sig in i alla vrån ännu, än finns det enklaver och andningshål. Tyvärr kan man inte säga samma sak om Sveriges alla politiska partier.

3 Comments:

Blogger itsweden said...

"Utan att göra detta till en lång teologisk utläggning så vill jag i alla fall delge min upptäckt om hur etniskt homogent samhället var."

Halleluja! :-)
Måste bara säga att det var det roligaste jag läst på länge, undrar vad JV tycker omdet?

Det är lite synd att inte inläggen går in direkt men jag förstår varför du har valt att ha det så och det är lättare att läsa när man slipper alla jobbiga och löjliga personangrepp du utsätts för.

2:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

finns ju en hel del spansk- och finsktalande jehovas vittnen. kanske inte så många muslimska dock om det var det udda etniciteten som efterspanades
(haha)

8:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

Bibeln säger att Gud är ande - dvs ickemateriell, ickefysisk - och existerar i en dimension som är "parallell" med det fysiska, materiella kosmos vi lever i. Gud begränsas således inte av den fysiska dimensionens tid och rum (och berörs inte heller av fysiska företeelser som början eller slut, födelse eller död, uppkomst eller undergång, vilket allt är sådant som tillhör det materiella universum), men kan samtidigt interagera med detta fysiska universum som han har gett upphov till.

Eftersom Gud inte är en del av vår fysiska tillvaro kan han givetvis inte heller mätas med fysiska mått eller specificeras och definieras i fysiska termer.

Man skulle kunna jämföra med ”kärlek” eller "lycka". Ingen av oss kan ”ge definition, specificera och motivera var kärlek är någonstans”. Likväl vet vi alla att kärlek existerar, därför att vi kan uppleva kärlek och se resultaten av kärlek. Och vi vet att lycka finns, för vi kan uppleva det.

På samma sätt kan vi se Gud i resultaten av hans ursprungliga och kontinuerliga interaktion med sin skapelse. Eller som aposteln Paulus uttryckte det i ett brev till den unga kristna församlingen i Rom:


"Ända från världens skapelse ses och uppfattas [Guds] osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat."
Hela skapelsen vittnar om existensen av en styrande, "ordnande" faktor som påverkar allt existerande. Utan en sådan skulle inte vårt fysiska universum ha funnits.

Det finns en oåterkallelig strävan hos alla naturliga processer att gå från en högre till en lägre ordningsgrad - mot allt större oordning. Om man lämnar en process att styras av slumpen blir inte processen mer ordnad, utan alltmer oordnad. Det förekommer aldrig någon tillväxt av ordningen utan hjälp av en kraft utifrån.

Det betyder att utan någon form av styrning skulle materien inte sträva efter att bygga upp sig själv, utan tvärtom successivt övergå till ett neutralt eller stabilt tillstånd. Resultatet skulle bli ett kaos.

Men - vi lever bevisligen inte i ett kaos! Vi lever i ett kosmos, ett ordnat universum med lagar, komplexa strukturer och medvetet liv. I hela skapelsen, i hela universum, pågår en ständig strävan mot alltmer avancerade former, alltmer invecklade strukturer, allt större ordning - en ständig utveckling från det enkla mot det mer komplicerade, från spridda grundämnen till ett ordnat kosmos, från död materia till liv, från enkla encelliga organismer till avancerade och komplicerade livsformer, från primitiva arter till människan.


Och i människans fall finns det enligt bibeln ännu ett steg - nämligen steget från denna tillfälliga fysiska existens till en evig andlig - till Guds avbild.

4:10 AM  

Post a Comment

<< Home