Wednesday, September 12, 2007

Ett steg framåt - tre tillbaka

Ett år efter valet 2006 kan det vara på plats att göra en första utvärdering av mandatperioden när det gäller det alltid lika omtalade Sverigedemokraterna. En fjärdedel av mandatperioden har gått och SD gjorde samma sak 2003, då hade man en Kommunpolitisk Sektion som plockade fram SD:s alla motioner och ställde dem i relation till hur många som laggts av de andra partierna ute i kommunerna. Redan då gick nämligen versen i media att SD inte använde sina mandat. Undersökningen talade sitt egna språk, SD stod ensamma för c:a 40 % av alla motioner i de kommuner man satt i och var det mest aktiva partiet i svensk kommunpolitik (http://www.sverigedemokraterna.net/nyhet.php?action=fullnews&showcomments=1&id=37)

Idag saknar SD en kommunpolitisk sektion och den kommunpolitiske ansvarige har förklarat att han egentligen har speciellt stort kunnande eller intresse för just detta uppdrag. Detta har satt sina spår onekligen. 2007 har SD varit helt passiva vad det gäller motioner i imponerade 73 av de 144 kommuner där man vann representation 2006. Och i få kommuner kan man prata om en verkligen aktiv politik, även om lysande exempel givetvis finns. Rent politiskt har det tidigare sagts att SD får mer stöd olika undersökningar i media så verkar själva politiken bli mindre och mindre intressant för de i partiet som har inflytande på den. Detta är alltså bara ett av alla exempel på att även om SD samtidigt går framåt i sympati så tar man samtidigt steg på steg bakåt vad det gäller politiken.

SD och partiledningen har ibland sagt att partiets svårigheter att använda sin kommunmandat hör samman med att man saknar ett kommunpolitiskt handelsprogram, detta är dock en sanning med modifikation. Redan 2004 lämnade en grupp SD-politiker in ett omfattade arbete i form en motion för att denna skulle behandlas av partiets årsmöte. Det var ett förslag på ett kommunpolitiskt handlingsprogram som skulle ut på remiss hos medlemmarna. Vad hände? Ingenting tyvärr. Det berodde inte på programmet i sig utan på att partisekreteraren bröt mot partiets stadgar och inte la fram det för medlemmarna. Idag 2007 har det fortfarande inte presenterats för medlemmarna.

Orutin kan vara illa i lokalpolitiken precis som Jimmie Åkesson brukar säga, ren apati är dock en annan femma.

1 Comments:

Blogger itsweden said...

Hård kritik, men genomtänkt. Jag tror att folk som röstar på SD för att de retar upp sig på att invandrarna lever på bidrag kommer att falla ifrån vartefter möjligheten att få bidrag försvinner i Sverige. Att diverse socialgrupper får ett helvete är det säkert ingen som bryr sig om (och kanske inte SD heller?) och regeringen bryr sig inte om ifall det är en invandrare eller en svensk som går under. För socialliberalerna så har ju det etniska ingen betydelse och samhörigheten mellan svenskar motarbetas effektivt i media.

Jag anser att efter det senaste budgetförslaget så finns det ingen moralisk rätt att kräva att socialt utslagna svenskar ska sköta sig och hålla sig till lagen längre. Om inte regering och riksdag bryr sig om folket längre så finns det ingen anledning att bry sig tillbaka.

SD har ju en del borgerliga medlemmar som drar sig för att kritisera regeringens hårda åtstramningar utan istället prisar dom. Fokus måste ligga på att åtstramningarna är till för att betala mångkulturen och visa att det är meningslöst att rösta på ena eller andra blocket.

Om SD börjar ge sken av att endera blocket klarar av att hålla igång invandringen och ändå hålla en moraliskt försvarbar politik så kommer nog en hel del röster att försvinna i nästa val.

12:38 PM  

Post a Comment

<< Home