Friday, July 06, 2007

Har Lööw tappat fotfästet?

Forskaren Helene Lööw är en av de få som "kartlagt" nationalister men samtidigt bemöts med en stor del respekt av oss. Det finns klara skäl till detta, i åratal har hon undvikit att ta den lätta och populistiska vägen, hon har använt vetenskapliga definitioner, letat efter sanningen och sällan ägnat sig åt rena spekulationer eller lögner. Detta skall Lööw ha heder av.

Men det är inte utan att man undrar om inte dessa år, då hon fått stå lite vid sidan om mer populistiska kartläggare som till exempel mytomanerna på Expo, tagit hårt på henne. Efter att ha fått lämna sin chefsposition på Forum För Levande Historia via kulissintriger så har hon dykt upp i sammanhang som hon aldrig skulle ha närvarat i för bara några år sedan. Hon har alltså gått helt motsatt väg än hennes kollega Anna-Lena Lodenius som i sin tur håller på att bygga upp ett förtroende efter att stundtals valt väldigt märkliga arbetskamrater.

Dels har hon skrivit i Expo, något så dumt jag knappast behöver utveckla det här. Men hon har också skrivit i den nyutkomna boken Brunt!, det uppseväckande med detta var att också AFA var med och skrev i boken - något som borde få varje demokrat att ställa sig frågan om det är ett lämpligt sammanhang att verka i.

Lööw borde ta sig en funderare om hur hon vill upplevas av oss. Fortsätter hon umgås med antidemokrater på Expo och i AFA så kommer hon också behandlas som en sådan själv. Det finns ett ordspråk som heter; "Visa mig dina vänner och jag skall säga dig vem du är". Det är ord för Lööw att fundera på innan hon blivit av med den trovärdighet hon arbetat så hårt för att uppnå.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

"Det som intresserar är de så kallade antirasisternas samarbete med den antidemokratiska och våldsromantiska kommunistsekten AFA, antifascistiskaktion. Antirasisterna har för vana att utropa sig själva som det sista försvaret för demokrati och frihet, då rimmar det illa att låta ett nätverk av kriminella kommunister som med våld har för avsikt att begränsa meningsmotståndarnas yttrandefrihet, mötesfrihet, tryckfrihet och föreningsfrihet medverka i en bok som har för avsikt att belysa grupper som anklagas för just det som AFA gör sig skyldig till, samtidigt är det ingen nyhet att AFA`s kriminalitet accepteras, om än i tysthet, av stora delar av etablissemanget.
Till sist skall det tilläggas att nazistexperter, Expo, AFA och liknade personer och företeelser, oavsett deras officiella bild av sig själva som de goda människorna i samhället, endast hänger sig åt att ytterligare vilja begränsa svensk yttrandefrihet och den fria debatten i ett samhälle där nationalism inte är ett problem utan lösningen."

1:35 PM  
Anonymous Anonymous said...

Skillnaden mellan Lööw och Lodenius beskriver du bra. Lööw har i mina ögon ofta varit objektiv och därför har jag också inhandlat litteratur som hon har författat.

3:04 AM  
Anonymous Anonymous said...

Sant, Lööw sysslar ju inte med personkartläggning/åsiktsregistrering på samma organiserade sätt som Expomaffian och Lodenius. Därför som Lööw varit mer respekterad,

Annars kan jag bli lätt illamående när jag hör att sådana som Leif Larsson brevväxlat med henne (iof är ju Larsson snarast fiende till nationalism då han snarare förstört mer än han byggt upp).

1:58 PM  

Post a Comment

<< Home