Monday, February 11, 2008

Mer PK i SVT

Den som såg söndagens match mellan Tre Kronor och Finland i SVT såg också ett nytt PK-direktiv användas i analyser och intervjuer. Människor från Finland får inte längre kallas "finnar" i TV, numera är de "finländare" allena.

Skönt att veta att SVT prioriterar de viktiga sakerna.

9 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Finnar är fortfarande finnar men i finland bor också andra folkgrupper t.ex. svenskar och samer. Därför skiljer man på finnar och finländare. De senare är alltså medborgare i Finland oavsett etnicitet. Det kanske vore något för Sverige att ta efter eftersom svensktalande människor bosatta i t.ex. Finland är svenskar medans arabisktalande personer i Malmö rimligen inte kan ses som det. Vi skulle i så fall skilja på svenskar och svenskländare eller sverigeländare.

H

2:44 AM  
Anonymous Anonymous said...

"Jimmy": Som varandes 1/3 finländare har jag alltid hävdat att det heter just "Finländare"!

Bajonett På!

5:06 PM  
Anonymous Anonymous said...

Bloggen "Högerkänga" är under det senaste dygnet utsatt för en kampanj och fungerar endast sporadiskt!

Löser sig inte problemet inom rimlig tid kommer vi till vänsterpackets och muslimslöddrets förtret att lägga över till en egen server i ett land som EJ låter det fria ordet tystas av det politiskt korrekta patrasket och dess fega medlöpare!


Kampen den fortsätter med förhöjd styrka!

3:20 AM  
Blogger Weine Berg said...

För några år sedan vet jag att man gjorde skillnad på ester och estländare. Estländare var alla med estniskt medborgarskap.

9:21 PM  
Anonymous Anonymous said...

Utvecklingen går framåt.

6:48 AM  
Anonymous Anonymous said...

Skulle gärna se en ökad frekvens av inlägg i din blogg Jimmy!

MvH Nationalist i Borlänge

11:55 AM  
Anonymous Anonymous said...

Är det inte så att "finnar" enbart betecknar de finsktalande, medan "finländare" inkluderar finlandsvenskar? Om man vill klaga på politisk korrekthet finns det mycket bättre exempel, känns det som.

12:01 PM  
Blogger Pappan said...

Finnar är etniska finnar. Finländare är alla som bor i Finland, i s h även finlandssvenskar. Fast detta har givetvis fallit bort i det censurerade mediaspråket.

En svensk motsvarighet till det praktiska "finne" vore kanske det nysvenska ordet "svenne"?

12:15 PM  
Blogger Kathiravan Isak said...

Eller kanske de ursprungliga folknamnen svea/sven (Tydligen singular för en av svearna), göte eller norrlänning?

2:46 PM  

Post a Comment

<< Home