Saturday, February 10, 2007

SD och den kulturella okunskapen

Den som är med i Sverigedemokraterna vet att man numera egentligen har någon form av internutbildning, den som har hört ledande företrädare uttala sig i media vet att man är i desperat behov av just internutbildning. Det tydligaste exemplet brukar vara Jonas Åkerlund, vice ordförande i SD och presstalesman. För ett parti som kallar sin version av statsnationalism för "kulturnationalism" borde man egentligen kunna kräva att man kan presentera ett program i kulturfrågor. Detta kan inte SD, men nog kan man väl i alla fall begära att ledande företrädare vet vad kultur är? Inte i fallet Jonas Åkerlund. Han har i media sagt att det är omöjligt att definera vad kultur är.

Det program TV 4 sände om SD i veckan gav svaret att Åkerlund inte är ensam i sin kulturella okunskap. Både partistyrelseledamoten Margareta Sandstedt och Roger Hedlund som är sammankallande i valberedningen fick denna enkla och rimliga fråga. De gjorde inte bort sig lika fullt som Åkerlund brukar göra, de försökte i alla fall förklara vad kultur är - inte förneka att detta går som Åkerlund. Däremot så har jag hört djupa suckar från många Sverigedemokraterna när de beskriver hur de upplevde hur Sandstedt och Hedlund stakade sig och talade svepande om midsommar och surströmming. Sådana företeelser i all ära, men det är verkligen inte mycket att bygga en kultur eller ens ett parti på.

I fallet Hedlund är detta särskilt allvarligt, han har ju haft en del politisk utbildning i SD och SDU och således borde kunna svara på en sådan enkel fråga som vad kultur är, om han inte helt struntat i utbildningen. Det är ganska enkelt att hänvisa till Julian Huxleys vetenskapliga definition om att kultur är ett samspel mellan artefakter, socifakter och mentifakter. Det behöver man ingen doktorsexamen för att lära sig detta resonemang.

På många punkter så har SD givetvis gått framåt under de senaste åren, på vissa har man stått stilla och på andra har man gått väldigt långt tillbaka. Oroväckande är att det just är på ämnen som politik och utbildning man helt enkelt trevar i mörkret.

Vill man kunna påverka riktigt i framtiden så är det nog så att man måste ta dessa frågor på allvar - om intresse finns alltså. Vissa i SD är nog egentligen mer intresserade av att synas, kamratskap och en och annan titel. Om så är fallet så är onekligen SD idag helt perfekta.

De som söker ett parti som värnar svenskar och svenskars kultur ser dock på SD med lite mer skeptis.

14 Comments:

Blogger itsweden said...

"De som söker ett parti som värnar svenskar och svenskars kultur ser dock på SD med lite mer skeptis."

Där ingår jag.

1:39 PM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Det är ju knepigt det där. SD blir ju inte bättre för att bra folk lämnar det. Samtidigt, skall man uppmuntra ett synbart okunnigt och oansvarligt parti?

2:17 PM  
Blogger itsweden said...

Vavra Suk beskrev det rätt bra i en av ND's närradiosändningar, jag tror att han beskrev ganska väl hur många av väljarna tänker.

Den dagen SD når riksdagen så tror jag att risken är överhängande att man kommer att hamna i önskediskussioner från "antirasisternas" sida med en massa hårklyverier om vad som är svensk kultur och om vad som är rasism och inte. ND's nuvarande partiordförande lyckades imponera på många, både SD'are och andra, när han var i TV med en massa anda småpartier.

Något som Vavra tog upp i en radiosändning var att BNP i England visade i handling på en festival vilken typ av samhälle de står för. Där tror jag att ND borde haka på. Och på hemsidan borde man använda ännu mer genomsvenska bilder, man hade det en gång i tiden (veckans bild är borta, min fru frågar efter den ibland). Jag tror att ND kan hämta mycket styrka i att försöka beskriva det Sverige som en gång fanns i slagkraftiga bilder och få upp känslan av att det här är vad vi vill ha tillbaka.

4:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

5:45 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Det är verkligen targiskt att Funebo inte vågar använda sitt riktiga namn när han skriver här - fast han har ju iofs mycket att skämmas för...

8:21 AM  
Blogger itsweden said...

Han (Tommy Funebo) har kanske slutat använda det även irl? :-)

10:17 AM  
Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

5:17 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Tommy, du måste använda ditt "riktiga" namn om du skall skriva här.

Var det enkelt nog för dig att förstå?

5:34 AM  
Anonymous Anonymous said...

Varför ska han det? Är t.ex. z999 ett riktigt namn?

8:32 AM  
Blogger itsweden said...

Peter:
"Är t.ex. z999 ett riktigt namn?"

Japp!
Nä, men ett inkört alias. Och det var väl det som Jimmy efterfrågar eftersom han skrev riktiga inom citat-tecken. Alltså att oavsett riktigt namn eller alias att man inte använder en massa olika alias för att ge intryck av att vara fler än en person.

1:28 AM  
Blogger Weine Berg said...

Jag efterfrågar mer brist på rädsla hos systemkritiker idag. Någon enda som vågar säga STOPP och stå för det.

2:01 PM  
Anonymous Anonymous said...

FRågan är ju vilket forum detta kan fö ske i? Inte i SD i alla fall, det har man ju visat. Inte bara i fall som mitt eget och Jan Milld utan också genom att upphöja uttalade liberalier i partiet.

Jag vågar nog säga att utanför världen av bloggar och hemsidor så är ND det enda alternativet.

10:23 AM  
Anonymous Anonymous said...

Undrar hur det känns att som "man" fylla 32 år idag och aldrig varit inne i någon annan kvinna än sin egen mamma?

8:19 AM  
Anonymous Anonymous said...

"Det är verkligen TARGISKT"...

9:54 AM  

Post a Comment

<< Home