Friday, January 26, 2007

Adieu nationalism!

Inom SD talar nu folk om att det Verkställande Utskottet nere i södra SVerige vill skriva om SD:s principprogram på nästa riksårsmöte, något som jag varnat för just skulle ske snart.

Vid denna omskrivning så kan man också förvänta sig att partiets heltidsanställda studenter och bloggare plockar bort allt vad nationalism är och heter. Det har man ju redan gjort i retoriken, men nu alltså i handling, ord och politiska styrdokument också.

Det enda som kommer finnas kvar at det SD som byggts upp under alla år sedan 1988 är då namnet, namnet som ironiskt nog är det enda skälet till att dagens ledning får så mycket röster. Utan det inarbetade namnet, som har så mycket trovärdighet, hade en sådan liberal och i bitar direkt ansvarslös politik och retorik inte ens fått 3.000 röster i ett riksdagsval.

26 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Först grattar du Åkesson och kallar honom nationaldemokrat. Sedan skriver du i nästa postning det som vi vetat i flera år: att Sd inte längre är ett nationalistiskt parti.

Tre års fördröjning?

Och du tycker inte att det parti som du är medlem i ska ställa upp i kommande val??

Vad ska man tro egentligen?

3:51 AM  
Anonymous Anonymous said...

En bra postning Jimmy! Det hedrar dig att du inte längre vill ta del i den där cirkusen. Men visst, jag är kanske inte betraktar Åkesson som en nationaldemokrat, utan snarare som en ovanligt hal folkpartist

7:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

Personen bakom de två första kommentarerna borde nog mogna lite innan de besöker bloggen igen

7:44 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Jag tror väl att Åkesson i mycket är en nationaldemokrat, om inte annat företräder man många nationalistiska väljare. Men nog kommer han väl inte att låta det visa sig i det nya programet.

10:16 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Skall väl kanske påpekas att Anonymous syftade på två inlägg som var så patetiska att de togs bort.

10:46 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

nationaldemokrat:

Jag tror det kan vara smartare att satsa alla resurser och pengar i kommunala val. En stor framgång måste ju gå via kommunerna.

10:47 AM  
Anonymous Anonymous said...

Det oroar mig att det kommit igång ett prat om hur till vida SD är nationella eller inte efter nästa riksårsmöte. SD är mer nationellt än vad Sjufalangen är, vilket är det enda som räknas. Ska vi få till ett nationellt skak i valet 2010, så är det sammanhållning kring SD som gäller. Det måste man vara realist nog att inse. Om det inte blir i kommande val tre år framåt, hur illa ser Svea ut om sju år; 2014? Sjufalangen _måste_ få grus i sitt maskineri innan det är helt kört att vända trenden.

Angående kommunalvalen. När det på sina håll i Svea bildades oheliga koalitioner över blockgränserna för att hålla ute SD; Hur hade då styrande regim sett ut idag om resultatet varit det samma på riksnivå? Det är en fråga som borde diskuteras mer för att verkligen poängtera Sjufalangen.

3:32 PM  
Anonymous Anonymous said...

Och Folkpartiet är mer "nationella" än vad de övriga riksdagspartier är. Betyder det att en sammanslutning kring Folkpartiet är vad en nationalist bör betrakta som önskvärt? Det räcker inte att vara motståndare till något, man måste kunna erbjuda ett hållbart alternativ också. Jag tycker inte att SD är trovärdigt i uppgiften att bygga en svensk nordisk nationalism.

9:31 AM  
Blogger Morgoth said...

Folkpartiet är tvärtom farligare än de andra ur nationalistiskt perspektiv.
De rider på nationalistiska vågor i Sverige och kan på så sätt ta nationalistiska röster och fortsätta sin integration av invandrarna.
Integrationen måste bekämpas.
Förhoppningsvis så flyttar fler svenskar till svenska orter och invandrare till invandrartäta orter.

1:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

Du talar som en sann nationaldemokrat Morgoth ;) Skillnaden är att vi även tillämpar den analysen på SD. Troligtvis så försvinner de sista punkterna som berör etnicitet från SD's program inom en snar framtid. Att Jimmy Windeskog var med och skapade programmet plågar nog en del liberaler i SD

2:46 PM  
Anonymous Anonymous said...

Jag håller fast vid att den nationella vågen måste börja med SD. Det finns varken tid för, eller kapital till, att få fram något annat nationellt alternativ som kan ha en realistisk chans att komma in i riksdagen inom ett par mandatperioder. Som jag skrev innan, det är av största vikt att Sjufalangen får X antal skyfflar grus i maskineriet. Dess agenda kan inte tillåtas fortskrida helt utan betänkligheter.

Om vi tror att vi sett motsättningar nu, vänta tills åren efter 2014 om inga nationella gjort succé. Betänk att det nya invandringsrekordet upprätthålls ytterligare sju år. 100k mot Finlands 150- per år. Nästa valomgång, eller möjligtvis valet 2014. Motsättningar.

Vad som kan vinna mark efter att SD tillåtits framgång, det är en annan Selma.

7:19 PM  
Anonymous Anonymous said...

Marthin: Skillnaden mellan oss är att du tror att SD kommer att uträtta något konkret, den illusionen har inte jag. SD kommer att anamma FPs strategi; man gör lite invandringskritiska uttalanden för att locka röster, men glömmer dem sedan för att inte äventyra samarbetet med övriga partier. SD's krav idag är att "minska invandringen till grannländernas nivåer". Bara detta krav är så klent att det inte gör någon långsiktig skillnad. Och då har vi inte ens sett de kompromisser som kommer att krävas för att få ingå i den borgliga alliansen. När SD är ett "vanligt" parti i maktens korridorer så kommer nationalismen endast finnas kvar i de naivaste anhängarnas fantasier. Populism har aldrig skapat en långsiktig förändring, inte Ny demokrati, inte Folkpartiet, och inte SD. Tänk dig för, annars kommer du ha kastat bort hundratals arbetstimmar på ett parti som sedan tar avstånd från allt du viljat förverkliga för att rädda nationen. Tänk dig för! Stöd ett nationalistiskt parti från första början istället, det är mitt val

8:53 AM  
Anonymous Anonymous said...

Det "kaos" som SD skapat existerar bara för att de övriga partierna har råd med det. I samma stund som SD blir för stort så kommer de att inleda ett samarbete med krav att SD tar avstånd från allt som ens kan associeras med verklig nationalism. Lita på att Åkesson, Söder och co kommer att sälja ut SD till sista kommunfullmäktigeplats om det är vad som krävs för att göra dem till "riktiga politiker". Jag förkastar SD av samma anledning som jag förkastar FP. Populism leder aldrig till något. Gör inga misstag i att tro något annat

9:05 AM  
Blogger itsweden said...

Det är naturligtvis svårt att inte ta intryck av vad som sägs här och ND's åsikter låter mycket positiva i mina öron.

SD påstås ha jobbat hårt för att få bort rasiststämpeln, jag undrar hur många vanliga väljare som bryr sig om den stämpeln egentligen. ND har satsat hårt på att lansera etnopluralism, inte ens "insatta" kritiker av "högerextremismen" har insett skillnaden. Jag tror att det kunde vara taktiskt att mer framhålla att det handlar om att få ner invandringen, enkelt och lättbegripligt.

Etnopluralismen tolkas säkert av vissa som ett försök att rättfärdiga en minskad invandring till Sverige ungefär som att något sådant ens ska behövas rättfärdigas.

10:34 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hej Jimmy,

När Per Emanuelsson blev utesluten ur SD så skrev Mikael Jansson försvarastal för honom på sin hemsida.

Varför gjorde han inte det när du blev utesluten?

4:12 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Liksom så mycket annat på den sidan så blev det aldrig av gissar jag på, det är knappast något du behöver ligga sömnlös över.

4:19 AM  
Blogger itsweden said...

Anonymous, även om SD inte kommer att uträtta något av nationell vikt efter att de eventuellt har kommit med i riksdagen så kommer de i alla fall att göra det mer tillåtet att rösta nationellt och visa att det är möjligt att nå riksdagen med en nationellt sinnad politik. Skllinaden mot FP är att de inte kan skapa en sådan öppning. Detta är alltså inget försvar för att rösta på SD om man egentligen har samma uppfattning som ND.

12:44 PM  
Blogger Morgoth said...

Du talar som en sann nationaldemokrat Morgoth ;)

Jag är ju nationaldemokrat fast inte Nationaldemokrat.

Skillnaden är att vi även tillämpar den analysen på SD.

Jag håller inte med. Folkpartiet är trots allt forfarande anhängare av 100 000 nya främlingar per år, mångkultur och annat trams, det är inte SD. SD:s politik lär, enligt mig, leda till en mycket högre grad av etnisk homogenitet oavsett om man kallar sig kultur"nationalist" eller inte.
Jag förstår absolut hur du menar men SD är efter tjugo år det mest välkända alternativet, folk röstar på det oppositionella parti som man känner till mest utan att egentligen gå in mer på idelogi.
Avsvenskningen går för fort för att vi nationalister ska hålla på och börja om från början hela tiden.

Troligtvis så försvinner de sista punkterna som berör etnicitet från SD's program inom en snar framtid. Att Jimmy Windeskog var med och skapade programmet plågar nog en del liberaler i SD

Jo, risken är stor för det ifall mupparna på SD-Blogg får sina åsikter igenom där man ständigt hyllar USA som ett föredöme, det land varifrån mycket av Västvärldens dekadens kommer.
Men jag ger inte upp, potten är för stor för att överge SD och börja om. Vårt folks överlevnad ligger i den potten och jag tänker inte äventyra den.

2:52 PM  
Anonymous Anonymous said...

Morgoth: Innerst inne vet du nog, att det SD kommer att skapa är assimilering och inte någon homogenitet. En del kvarvarande nationalister jag talat med tröstar sig med tanken på att SD fortfarande är radikalare än etablissemangspartierna. SD har ju dock redan röstat för fortsatt invandring i flera kommuner, och tar uttryckligen avstånd från etniskt tänkande. Jag måste tyvärr betrakta en person som väldigt naiv, om man fortfarande tror att SD leder till etnisk homogenitet. Tur att folk i Tyskland inte tänker likadant, för då hade inte NPD varit ledande utan istället populistpartiet Republikanerna. Norge fick Framstegspartiet och Danmark fick Dansk Folkparti. Det sista vi behöver i Sverige är ett liknande populistparti. Har de löst några problem i sina respektive länder? Stöd ND nu istället för efter du blivit utesluten

z999: Vart står du ideologiskt?

4:04 PM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

När man talar Danmark och DFP så skall man ha i åminnelse att de är betydligt mer radikala och nationalistiska än SD, i många bitar står de mycket närmare ND än SD.

12:11 PM  
Blogger itsweden said...

"z999: Vart står du ideologiskt?"

Jag sympatiserar helt med den invandringspolitik som ND förespråkar men jag anser inte att etnopluralismen är nödvändig för att försvara den. Jag känner mig mer som ND-sympatisör när invandringen diskuteras och jag har en förhoppning att SD's politik ska närma sig ND's. Och varför det då? Jo, för mig är SD ett inarbetat namn och jag tror att det finns många inom SD som vill ha en politik som ligger mer i linje med ND's, speciellt bland väljarna. Jag kan tänka mig att rösta på SD för att folk med åtminstone avvikande åsikter om invandringen än övriga i riksdagen ska få in en fot. Men såsom utvecklingen har varit senaste året så pekar mycket på att jag röstar på ND i nästa val.

9:00 AM  
Blogger Morgoth said...

Morgoth: Innerst inne vet du nog, att det SD kommer att skapa är assimilering och inte någon homogenitet.

Ja, SD: s mål är assimilation men vare sig dem vill det eller inte så lär deras politik leda till ett någorlunda etniskt homogent Sverige och jag vet att SD troligen inte lär kunna åstadkomma så mycket men vi har i alla fall ett mångkulturkritiskt parti i Riksdagen vilket öppnar fältet för radikalare åsikter tror jag.

En del kvarvarande nationalister jag talat med tröstar sig med tanken på att SD fortfarande är radikalare än etablissemangspartierna. SD har ju dock redan röstat för fortsatt invandring i flera kommuner, och tar uttryckligen avstånd från etniskt tänkande.

ND kommer att behöva långt tid på sig att skapa sig ett namn, Sverigedemokraterna har redan skapats sig ett namn och med tanke på hur snabbt invandrarbefolkningen i Sverige växer så har vi inte tid med att vänta på att ND: s namn blir mer känt som Alternativet till riksdagspartierna.

Jag måste tyvärr betrakta en person som väldigt naiv, om man fortfarande tror att SD leder till etnisk homogenitet. Tur att folk i Tyskland inte tänker likadant, för då hade inte NPD varit ledande utan istället populistpartiet Republikanerna. Norge fick Framstegspartiet och Danmark fick Dansk Folkparti. Det sista vi behöver i Sverige är ett liknande populistparti. Har de löst några problem i sina respektive länder? Stöd ND nu istället för efter du blivit utesluten

Då är jag naiv i så fall. Kul att du nämner NPD eftersom jag anser att NPD:s framgångar stödjer min åsikt att folk röstar på det allmänt mest kända alternativet oberoende av vilka åsikter dem har. Jag tror inte att tyska nationalistiska väljare är mer radikala än svenska eller danska men deras mest kända alternativ har helt enkelt varit mycket radikalare än DF och SD. Om vi riktiga nationalister inte lyckas återta SD och rädda partiets själ innan nästa val är det mycket möjligt att jag ger upp och hoppar över men än så länge har jag inga planer på att sluta stödja SD, speciellt inte nu när vi fått igång en ordentlig lokalavdelning i min kommun heller.

7:37 AM  
Blogger itsweden said...

Morgoth:
"Ja, SD: s mål är assimilation men vare sig dem vill det eller inte så lär deras politik leda till ett någorlunda etniskt homogent Sverige och jag vet att SD troligen inte lär kunna åstadkomma så mycket men vi har i alla fall ett mångkulturkritiskt parti i Riksdagen vilket öppnar fältet för radikalare åsikter tror jag."

Jag hoppas också på något sådant. Och jag tycker att det är bra att det finns ett alternativ (ND) som redan har jobbat upp en bra organisation trots alla motgångar.

"speciellt inte nu när vi fått igång en ordentlig lokalavdelning i min kommun heller."

Grattis Morgoth.

10:22 AM  
Anonymous Anonymous said...

Jag kan dock tro att tyska nationaliser ser en större knytning mellan nationalism och socialt ansvar än oss i Sverige. De har ju en helt annan nationalistisk historia.

11:15 AM  
Anonymous Anonymous said...

Låt oss hitta exempel utomlands: Har Framstegspartiet eller Dansk Folkparti skapat mer etnisk homogenitet? SD kommer med största sannlikhet att bli ett riksdagsparti. De kan öppna fältet för radikalare nationalism, men de kan samtidigt blockera för radikalare alternativ. SD kommer troligtvis försöka liberalisera sin egen väljarkår via sin partipropaganda, vilket kan bli ett långsiktigt hot mot etnisk överlevnad. Har exempelvis Dansk Folkparti öppnat vägen för radikalare nationalism, eller istället blockerat för dessa? Res en helg till Köpenhamn och se själv.

Mitt förslag är att vi stödjer ett radikalare alternativ redan idag. NPD har lyckats radikalisera sin väljarkår där populisterna tidigare försökte liberalisera den. Därför har NPD blivit en extrem shock för den tyska mångkulturen. Det stämmer att folk röstar på SD för att de är det kändaste alternativet, men är inte det ytterligare ett argument för att stödja mer ideologiskt seriösa alternativ, som är i större behov att gräsrötter och engagerade personer?

Socialdemokraterna står för en högre grad av etnisk homogenitet än SD, då socialdemokraternas integrationsmodell är misslyckad, eftersom den inte ställer krav på assimilation. Sverigedemokraternas "framgång" på detta område kan bli en betydligt större katastrof för etnisk överlevnad än vad socialdemokraterna någonsin hade kunnat bli. Förhoppningsvis kommer populismen och slappheten i SD att sätta käppar i hjulet för dylika integrationsplaner. Vårt hopp är att SD inte kommer kunna blockera den svenska politiken på samma sätt som Dansk Folkparti har blockerat den danska. SD är ju trots allt kända för sin organisatoriska svaghet och instabilitet, dessutom kommer verkligheten att bli det bästa argumentet mot deras egen statsnationalism

2:40 PM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

En viktig aspekt är ju SD:s tydliga felrekrytering (precis som NyD fick), när man värvar folk rakt ur LUF så kan man ju inte heller räkna med en nationalistisk politik.

För Sverige är SD i nuläget ingen hjälp i arbetet att rädda det som finns kvar att rädda av vårat land.

6:54 AM  

Post a Comment

<< Home