Monday, January 09, 2006

Året 2005, från A till Ö - C som i Centerns Ungdomsförbund (CUF)

Fredrick Federley lockade både intesse och avsky när han utmanade Sverigedemokratisk Ungdom till en politisk debatt under politikerveckan i Visby. Etablissemanget hade dock ingenting att frukta den här gången heller. I en kombination av SDU:s inkompetens och CUF:s egentliga ovilja så blev det ingen debatt. Man förklarade dock snabbt att debatten trots detta skulle genomföras, detta i Stockholm inom en snar framtid. Det var mer än 24 veckor sedan och någon debatt har ännu inte blivit av...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home