Thursday, March 08, 2007

Konsten att knyta knutar

Med ett nytt program i invandrings- och utvandringsfrågor försöker SD:s liberala ledning att knyta upp några av de4 knutar deras statsnationalism ställt till för SD. Följande mening är av central betydelse:

"(partiet tar avstånd ifrån) mångkulturalism, som rasism, och läror där det
etniska ursprunget räknas som det enda eller avgörande kriteriet för
nationstillhörighet.".

Man förnekar alltså den vetenskapliga betydelse begreppet "Nation" har för att kunna använda detta för att kunna utesluta nationalister i SD som fortfarande vågar ta ton mot den nationslösa statsnationalismen.

Jag vet i skrivande stund inte om SD grovt skall skriva om principprogrammet också. Logiskt sätt måste man dock göra det i och med att denna mening i det nya programmet helt bryter mot syftet och intentionen i principprogrammet. Utan att skriva om principprogrammet slår man således nya knutar i arbetet, knutar som kommer bli än mer problematiska att knyta upp än att programmet talar om Nation i vetenskaplig betydelse.

Till och med Mattias Karlsson, ledare för programgruppen, själv har problem med den nya skrivelsen, det framgår när han förklarar för Ekot att han inte ser Zlatan som svensk. På vilka grunder kan man undra, för vare sig språkligt eller kulturellt kan han hitta några avgörande skillnader mellan dem två. Den enda skillnaden är etniciteten, samma etnicitet som inte skall spela någon roll. Kanske Mattias inte anser att man kan ta bort etniciteten ur ett svenskt resonemang, eller så kanske han bara är så populistisk att han fattar att en majoritet av alla SD:are inte ser Zlatan som svensk - just hur ett etniskt resonemang. I vilket fall så blir det fel, oavsett hur Mattias agerar i det aktuella fallet.

7 Comments:

Blogger Jimmy S. Windeskog said...

I dagens gävleborgtidningen Arbetet så kallas Karlsson för "ledande rasbiolog", något bra mycket värre än vad jag kallades för när Karlsson och co uteslöt mig (och vad media sagt om mig var en av orsakerna enligt D4).

Så nu förestår en uteslutniung?

Givetvis inte dumsnut, det var länge sedan man i SD behandlade alla på samma sätt. Den tiden är över och förbi.

6:33 AM  
Blogger Morgoth said...

Fast samtidigt så beror det ju på hur man tolkar begreppet "nation" och vad
"nationstillhörighet" är.
Om man med nation syftar på samhället Sverige och med nationstillhörighet syftar på att man blir en del av nationen genom medborgarskap stödjer jag den punkten.
Om nation och nationstillhörighet däremot syftar på folkgruppen etniska svenskar håller jag absolut inte med. Etnicitet är det som avgör vilket folk man tillhör i första hand och inget annat.

11:08 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hade Karlsson menat samhället, så hade han skrivit samhället. Nu skriver han istället nation, vilket är ett begrepp som är oberoende av stat och samhälle. Nationen är folket, och folket svenskar är enligt Karlsson och SD inget etniskt begrepp längre. Du kan ju läsa hans försvarstal på sdkuriren om du tvivlar på innebörden av programmet.

1:00 PM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Efter att ha arbetat tillsammans med Karlsson i flera år så är jag också övertygad att han mycket väl känner till att begreppet Samhälle skiljer sig från Nation. Detta är således inget skrivfel, det är en medveten tanke bakom ordvalet.

Jag skall tillägga att jag skrev ett inlägg på Karlssons blogg för första gången och passade på att lite skadeglatt konstatera att om han skulle behandlas av SD som han behandlade mig så skulle han vara utesluten innan helgen. Någon som tror att Karlsson vågade publicera inlägget?

Var det någon som sa dubbelmoral?

11:05 PM  
Blogger Weine Berg said...

Det blir allt svårare att se skillnad på SD och det nya Folkpartiet. Om det nya programförslaget går igenom minskar behovet av SD med ytterligare dessvärre. Vem vill rösta på ett parti som inte vill förändra något i nån större utsträckning?

Senare idag kommer jag att lägga ut en längre kommentar av Karlssons förslag.

12:22 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Väldigt bra inlägg på din blogg, SD skulle verkligen behöva ideologer som dig - fast om du inte hade lämnat frivilligt så hade du förmodligen blivit utesluten ur SD precis som mig.

Frågan är, vad gör vi nu, vad är nästa steg?

Kanske en ny SD.kristisk internettidning med mig, Weine och Milld?

8:19 AM  
Anonymous Anonymous said...

Problemet med SD enligt mig är att partiet alltid har saknat en konsekvent formulerad ideologi. Nationalismen har baserats på enskilda ideologer inom partiet, medans de officiella dokumenten ofta har varit tvetydiga och mest haft rollen att attrahera väljare. Detta har öppnat för liberaler att skaffa sig inflytande. När dessa sen blev starka nog att försöka gripa makten i partiet, så krävdes det endast att de utmanövrerade de ideologer som utgjorde den nationella kärnan i partiet. Alla som sympatiserade med dessa kunde sen enkelt anklagas för att ha befrämjat en hemlig agenda som inte fullt ut kunde lärledas till partiprogrammen.

Den stora lärdom ND drog var att inte bara partiideologerna skulle vara nationella, utan även själva partiet. Både principprogram och partistadgar måste uttrycka en klart formulerad etnisk nationalism. Endast då kan man skapa ett parti som under decennier kan hålla en klar politisk linje.

Det stora problemet i ND var från början bristen på stabilitet. Aktivism och ideologisk glöd fanns i överflöd, men långsiktigt tänkande och stabilitet var de facto lika usel som den i SD. Det nya ND kan sägas ha försökt övervinna även dessa bekymmer, och jag tror att den kampen har varit framgångsrik. Förhoppningsvis kan partiet växa de närmaste åren och börja utgöra den ideologiska motståndsrörelse som Norden och Sverige så desperat behöver

10:29 AM  

Post a Comment

<< Home