Wednesday, October 24, 2007

Boström erkänner lässvårigheter

SDU-liberalen Robert Boström från Örebro har som bloggens läsare redan vet blivit sur på undertecknad efter att jag klargjort några detaljer kring SDU, dess inaktivitet och det faktum att mina politiska tankar mer än sju år efter jag lämnat SDU fortfarande dominerar förbundet. Det är raseri angående detta som fått honom att ta till kraftord om mig på Tommy Funebos anti-SD blogg av allt att döma.

Fast det kanske inte var så allvarligt i alla fall? Boström förtalade mig grovt genom att hänvisa till en Expo-text (som han trodde Funebo själv skrivit, trots att Funebo aldrig fått skriva för Expo). Ett problem i sammanhanget (förutom att texten är grovt felaktig) är emellertid att texten inte alls syftar på mig utan på en helt annan person (som fortfarande är kvar i SD). På en ren fråga från mig låter Boström hälsa att han inte förstått texten och att han i andra fall lyssnar på Funebo - detta skall vara förklaringen till denna felaktighet och förtal. Boström ljög alltså inte medvetet enligt honom själv, han skyller istället läsproblem och okunskap i ämnet - precis som vanligt på Funebos blogg kan man säga.

Jag tackar för klargörandet.

(Avslutningsvis kan det noteras att undertecknad fått ett anonymt brev fullt med hotelser tillsänt mig bara två dagar efter att jag frågade varför han förtalade mig. Det dröjde e-postkontakt i tre dagar innan Robert kunde ge något som liknade ett svar - då hade redan hotbrevet via vanlig brevgång kommit i min brevlåda. Hurvida brevet har någon koppling till Boström går dock inte att säga)

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Denna lilla klicken liberala föredetta lufare och mufare bla. har tagit makten över SDU med kuppartade metoder. Bara det att skriva på Funebos blogg borde rendera dessa slynglar uteslutning.
De babblar troligtvis till funebo och Expo.
Hoppas SD snart inser att dessa personer inte är nationella utan muppar!!!
Du Jimmi skötte SDU tusen gånger bättre på din tid än de här pajasarna gör nu.

2:08 AM  
Anonymous Anonymous said...

Haha, du är för rolig du Windeskog.

Hur kommer det sig att du inte kallar dig för nationaldemokrat på din egen blogg - och istället kör med "fri lojalistisk sverigedemokrat"? Är det inte kul att tillhöra Sveriges mest utskrattade parti?

6:53 PM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Det är en beskrivande förklaring, därför finns den där. Svårare än så är det inte.

2:25 PM  
Anonymous Anonymous said...

Jag håller med anonym, att skriva på hans blogg är sanslöst. Men Jimmys rasistiska utfall mot Andreas gör inte Jimmy bättre. Får inte utlänningar vara med i SD? Den typen av attityder gör dig omöjlig i vårt parti.

10:05 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Jens Leandersson:
Nu ser jag iofs inte kopplingen att ha en bild på den gamle ND- och SD-aktivisten Andreas på en stilig bild och "rasism".

Jens, det kan vara så att jag helt enkelt varit utanför SD så pass länge att jag inte längre ser logiken i dina underhållande analyser.

11:44 AM  

Post a Comment

<< Home