Thursday, October 25, 2007

"Det hade jag inte en aaaaaning om"

Göran Persson mår bevisligen fortfarande illa över att se moderaterna i media, hur skall man annars förklara att han väljer att presentera sin nya bok samma dag som Moderaterna öppnar sitt årsmöte i Gävle.

Av de två väljer jag dock att följa Perssons presentation framför sändningarna från Gävle. Jag hör hellre om en dålig gårdag än en ännu värre framtid.

Wednesday, October 24, 2007

Boström erkänner lässvårigheter

SDU-liberalen Robert Boström från Örebro har som bloggens läsare redan vet blivit sur på undertecknad efter att jag klargjort några detaljer kring SDU, dess inaktivitet och det faktum att mina politiska tankar mer än sju år efter jag lämnat SDU fortfarande dominerar förbundet. Det är raseri angående detta som fått honom att ta till kraftord om mig på Tommy Funebos anti-SD blogg av allt att döma.

Fast det kanske inte var så allvarligt i alla fall? Boström förtalade mig grovt genom att hänvisa till en Expo-text (som han trodde Funebo själv skrivit, trots att Funebo aldrig fått skriva för Expo). Ett problem i sammanhanget (förutom att texten är grovt felaktig) är emellertid att texten inte alls syftar på mig utan på en helt annan person (som fortfarande är kvar i SD). På en ren fråga från mig låter Boström hälsa att han inte förstått texten och att han i andra fall lyssnar på Funebo - detta skall vara förklaringen till denna felaktighet och förtal. Boström ljög alltså inte medvetet enligt honom själv, han skyller istället läsproblem och okunskap i ämnet - precis som vanligt på Funebos blogg kan man säga.

Jag tackar för klargörandet.

(Avslutningsvis kan det noteras att undertecknad fått ett anonymt brev fullt med hotelser tillsänt mig bara två dagar efter att jag frågade varför han förtalade mig. Det dröjde e-postkontakt i tre dagar innan Robert kunde ge något som liknade ett svar - då hade redan hotbrevet via vanlig brevgång kommit i min brevlåda. Hurvida brevet har någon koppling till Boström går dock inte att säga)

Tuesday, October 02, 2007

Papperskonstruktionen ryter

Nyvalde distrikts ordförande i Sveriges mest osynliga ungdomsförbund nybildade Örebrodistrikt, extremliberalen Robert Boström, tyckte tydligen att jag tog upp lite obehagliga sanningar om SDU:s rester när jag behandlade ämnet här på bloggen nyss. På Tommy Funebos SD-hatarblogg så verkar det som att han försöker slå mig på fingrarna genom att kalla mig för "föredetting".
Som tidigare ungdomspolitiker är jag dock just en "föredetting", det är nu mer än sju år sedan jag lämnade posten som ordförande i SDU och snart fyller jag 33 år. Då skall man givetvis inte vara ungdomspolitiker utan ha detta bakom sig. Däremot verkar det att jag i egenskap av föredetting fortfarande har ett stort inflytande i SDU. Som jag tidigare berättat så lägger SD idag (när man väl lägger motioner) fortfarande motioner som jag i grunden skapat samtdigt som SDU fortfarande bland annat använder klistermärken som jag formulerat och utformat.

Och som inte det var mer än nog så är det jag, tillsammans med Jens Leandersson, som skapat större delen av det principprogram SDU fortfarande har som sin politiska grund. Det i sig är nog faktiskt ett större inflytande än vad Boström någonsin kommer att ha i SDU, även om det åter skulle bli en egentlig och fungerande organisation i framtiden.