Wednesday, May 16, 2007

SD-västs värdegrund

Sverigedemokraternas västdistrikt har inte alltid, som idag, förknippats med inaktivitet, obefintlig kommunpolitik, avhopp och tomma stolar. I början av decenniet så kan man lugnt säga att distriktet var paritets ledande vad det gäller kommunpolitik och ideologi – samt ett av de ledande i ren aktivism.

När nu hjulen står stilla och SD till helgen skall hålla riksårsmöte i Karlskrona så kan det vara på sin plats att återpublicera den värdegrund som SD Väst har antagit. Den klubbades igenom på distriktsårsmötet 2003 för att ligga som grund till omröstningen angående ett nytt principprogram, värdegrunden är dock gällande än idag då inget annat beslut i frågan tagits.

Värdegrunden formulerades av mig och Weine Berg och klubbades igenom enhälligt efter några mindre ändringar.


– Nationen är folket och dess särart.

– Nationalismen i Sverige
skall utgå från vårat folks långsiktiga behov. Varken renodlad höger- eller
vänsterpolitik är acceptabel.

– Etnisk och kulturell homogenitet är
grunden för ett stabilt samhällsbygge. Sverige skall definieras av båda.
Repatriering är en naturlig väg från det mångkulturella
samhället.

– Samhällets grund är familjen, hembygden och
fäderneslandet.

– Den samhällspolitik som skall bedrivas har sin
grund i folkhemstanken, där alla svenskar tillsammans arbetar för den gemensamma
tryggheten. Vi talar om kollektivism och klassamverkan, inte klasskamp och
egoism.

– Omtanken om Sverige och svenskarna skall prioriteras och
vårdas, inte skuldbeläggas. Demokratin och yttrandefriheten är så viktiga
principer så att de skall upprätthållas i alla lägen och till vilket pris som
helst.

– Sverige är svenskarnas land och rätten till vårt land
måste beskyddas från utländska intressen. Sverige skall vara självbestämmande
och oberoende.

18 Comments:

Blogger Weine Berg said...

Det var trevligt att se värdegrunden igen, Jimmy! Dessutom är det en värdegrund som D4 inte skulle vilja ta i med tång överhuvudtaget och det minskar ju inte attraktionskraften direkt...

Hade det varit idag vi skrivit den skulle jag vilja komplettera med ytterliggare punkter och kanske formulera existerande punkter något annorlunda.

PS. I näst sista punkten har du glömt ett "och" före vårdas.

3:16 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Ja idag, lite visare och med SD:s facit i hand så skulle man ju kunna utveckla värdegrunden något, jag tycker dock att den klarat tidens gång bra.

D4 vill nog inte veta av den nej, men mer smickrande var ju att den bittra Tommy Funebo ochh hans springpojke Hermansson påå Orust dömde ut hela värdegrunden som "fascistisk" (trots att Hermansson röstade för den).

Det är väl ungefär ett så bra betyg man kan få, när det politiska bottenskapet blir arga måste man gjort något rätt.

4:41 AM  
Anonymous Anonymous said...

Citerade du Cecilia Beckroth där?

"när det politiska bottenskapet blir arga måste man gjort något rätt"

4:44 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Jag minns faktiskt inte vem det var som började kalla Tommy Funebo för politiskt bottenskrap, med största säkerhet var det någon som finns kvar i SD idag. Vare sig jag eller Beckroth alltså.

8:51 AM  
Blogger Tobias Struck said...

Windeskog. "Det är väl ungefär ett så bra betyg man kan få, när det politiska bottenskapet blir arga måste man gjort något rätt."

Ursäkta om jag väcker dig, men du är själv närmast att betrakta som ett politiskt bottenskrap, eftersom du gör sd:are arga och inte ens kan förena dig med minsta gemensamma nämnare inom deras parti.

Inte för att jag tillhör något etablissemang själv direkt, men det är inte jag som hånar botten.

Vidare en fråga: Skall medborgare repatrieras om de har invandrat - eller skall endast sådana med uppehållstillstånd repatrieras? Skall barn till invandrade medborgare repatrieras? Från vilka länder skall de som repatrieras vara? Skall finnar repatrieras?

Frågorna är inte retoriska, jag är uppriktigt nyfiken. Själv tror jag att det räcker att staten blir hådare med assimilationskraven, splittrar etniska minoritetsenklaver, premierar propaganda för nationell sammanhållning och stoppar anhöriginvandring från utomeuropeiska länder.

Dvs: Det räcker när man inte är rasist.

11:07 AM  
Anonymous Anonymous said...

Från strucks presentation:

"hbt-vän, antirasist, egalitist, modern gnostiker, siare och sångare. Bloggen överlever genom donationer. Minsta lilla är välkommet"

Tror inte ens att man ska bevärdiga det där med ett svar. Jag är redo att ge struck en krona för att han inte ska besudla den här bloggen mer med fler kommentarer.

3:37 PM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

"Ursäkta om jag väcker dig, men du är själv närmast att betrakta som ett politiskt bottenskrap, eftersom du gör sd:are arga och inte ens kan förena dig med minsta gemensamma nämnare inom deras parti."

Nationalister gör alltid liberaler arga, det är inget nytt i historien.

"Inte för att jag tillhör något etablissemang själv direkt, men det är inte jag som hånar botten."

Jag hånar botten i form av Funebo för att han är rent komiskt inkompetent, det skyulle du också göra om du kände honom.

"Vidare en fråga: Skall medborgare repatrieras om de har invandrat - eller skall endast sådana med uppehållstillstånd repatrieras? Skall barn till invandrade medborgare repatrieras? Från vilka länder skall de som repatrieras vara? Skall finnar repatrieras?"

Felaktiga uppehållstillstånd från människor utanför den västeuropeiska kulturkretsen bör omprövas.

"Frågorna är inte retoriska, jag är uppriktigt nyfiken. Själv tror jag att det räcker att staten blir hådare med assimilationskraven, splittrar etniska minoritetsenklaver, premierar propaganda för nationell sammanhållning och stoppar anhöriginvandring från utomeuropeiska länder."


Det "räcker" om man vill bo i ett segrigerat och splittrat våldssamhälle med stora socila klyftor. Jag tror på en bättre värld.

"Dvs: Det räcker när man inte är rasist. "

Ahhh, detta vackra modeord som ingen seriöst politiker kan ta på allvar (om man vet vad ordet Rasist betyder alltså).

3:55 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Sedan hjälper det nog om man tror att man är siare om man också tror på det mångkulturella samhället.

4:19 AM  
Blogger Tobias Struck said...

Jimmy. Du har inte patent på att kalla dig nationalist. Nationalism är att tro på nationen som delaktighet i en berättelse. Denna berättelse kan röra en gemensam värdegrund, ett kulturellt arv, etnicitet i dess olika betydeler och även ras. Min nationalism är en tro på nationens behov av folkets delaktighet i en gemensam liberal värdegrund.

Rasism är tron på relevansen i att dela upp mänskligheten i raser, att karaktärisera dessa olika raser och eventuellt se den egna rasen som bättre än andra, att vilja hålla raserna isär och motsätta sig blandning.

För mig framstår du som en rasist. Men för mig är du fri att tycka vad du vill, så länge du lyder lagen. Och det tar jag för givet att du gör. Det kvittar för mig att du är en rasist. Jag är emellertid det inte.

6:27 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Det är klart att jag inte har patent på att vara nationalist, däremot är det lite trist att vissa människor inte kan skillnaden mellan nationalism och statsnationalism. Det är run okunskap det beror på.

Människor är olika - det är ingen raistisk åsikt. Alla människor har samma värde - det är inte heller någon rasistisk åsikt!

Om du anser mig vara "rasist" så vet du förmodligen inte vad rasism betyder. Det är inte ovanligt med oksunskap bland folk som ser sig själva som liberaler, det har ju den politiska utvecklingen i alndet klart visat.

Dessutom, om jag nu vore "rasist" så skulle jag ju per definition inte lyda lagen iom att rasism är Hets Mot Folkgrupp och alltså ett lagbrott.

Du får bestämma dig lite om vad du skall tycka egentligen....

7:27 AM  
Blogger Tobias Struck said...

Jimmy. Jag är inte ute efter att svartmåla dig. Trodde bara att du var rasist - det kan du ju för övrigt VARA utan att HETSA. Det är inte förbjudet att VARA rasist. Och eftersom du vill hålla olika "raser" isär, så tog jag för givet att du inte vill att de skall blandas och därför ser ett rent genetiskt värde i att bevara din ras, vilket ju är ett rasistiskt tänk. Men skitsamma för mig, alltså, så länge du lyder lagen. Och jag har inte sagt att du bryter den. Och du bryter den alltså inte genom att ha dessa åsikter. Begripligt?

Jag anser att alla medborgare skall ha samma rättigheter. Men "allas lika värde", anser jag är tomt prat. Dock tror jag inte att människor har olika värden för varandra på grund av ras - men att ytligt lika kan uppfattas som vänligare och att det absolut är en folkmental faktor att ta på allvar.

8:22 AM  
Blogger itsweden said...

Något som jag beundrar hos Tobias är den totala öppenheten mot alla åsikter utan att hemfalla åt att ge avkall på vad man själv står för samt ställningstaganden helt utan att bry sig om vad olika åsikter får för etiketter.

Själv har jag inte exakt samma öppenhet och har ibland en känslighet för hur mina åsikter mottages. Och ibland anpassar jag mig till censur på vissa bloggar.

Angående rasism så vet jag inte riktigt om mina åsikter kan klassas som rasistiska, och i så fall är jag definitivt inte ute efter hetsa mot folkgrupper.

Om värderingar av människor-
Jag anser inte att alla människor har samma värde och jag förväntar mig inte att människor i Kina anser att jag skulle ha något speciellt värde för dom.

Tsunamikatastrofen visade hur stort värde vi människor har sett från universums synvinkel (och ur sossarnas synvinkel :-))

Jag anser att istället för att tramsa en massa strunt om människors värde att man istället funderar över hur man behandlar människor och vilket förhållningssätt som känns moraliskt försvarbart.

Jag anser att man måste vara beredd på att ha olika förhållningssätt mot olika människor beroende på vad har för social position (=yrke). Att en svensk politiker ser mer till svenskar än andra människor anser jag vara en skyldighet om man har det yrket.

Och angående raser så anser jag att det har en betydelse att bevara den svenska etniciteten även om jag inte anser att det finns någon svensk ras.
Det är så lätt att säga att det inte har någon betydelse om Sverige befolkas av svenskar eller utomeuropeiska människor så länge man vet att man slipper uppleva det.

På tal om rasism. Jag har alltid undrat över skildringar av negerslaveriet i USA varför ingen av de svarta är lika otrevlig och odräglig som de svarta som jag känner? Många slavar togs från Gambia (boken rötter är ju kopplad dit). Dom gambianer som jag känner är av den typen av människor som jag inte vill ha för nära mig. Från Eritrea och Etiopien är det lite mixat, men jag har hittils inte träffat någon därifrån som jag skulle kunna tänka mig någon större vänskap med trots att jag känner/har känt flera därifrån. Till övervägande delen är de dock människor som jag inte gillar helt enkelt. Från Kongo känner jag en som är ok och som skiljer sig från övriga afrikaner. Jag tror att det är rätt stor skillnad på afrikaner och jag tror att flera krig i Afrika till viss del beror på att det är vita som har dragit landgränserna och som föst ihop afrikaner som inte passar ihop.

11:27 AM  
Blogger Weine Berg said...

Om jag inte missminner mig måste tre kriterier uppfyllas för att en person ska kallas rasist:
1. Man ska anse att det bland mänskligheten finns olika raser.
2. Man ska anse att vissa raser är sämre och vissa är bättre.
3. Man ska anse att de bättre raserna har en rättighet, eller t o m skyldighet, att förfölja, trakassera och förinta sämre raser.

Har för mig att det var nåt DO eller JÄMO som fastställde detta för ett antal år sedan.

z999: Ja, kolonialmakternas linjalraka gränsdragande i Afrika splittrade vissa folk och trängde ihop andra folk med varandra. Inget av detta är särskilt värdigt eller eftersträvansvärt - ändock är det just vad det Europeiska etablissemanget gör med vår fosterjord nu.

5:57 AM  
Anonymous Anonymous said...

Vadå "Sverige är svenskarnas land och rätten till vårt land
måste beskyddas från utländska intressen"????? :O Dela med er lite, okej?? E dt fel me det lr?

10:25 AM  
Blogger Morgoth said...

Nej, det är inte fel att dela med sig men gränsen mellan vad som är generositet och vad som bara är korkat har passerats sedan åratal.

Men Sverige ÄR svenskarnas land, det är svenskar till största delen som byggt det och dött för det.

5:28 AM  
Blogger itsweden said...

Anonymous:
"Dela med er lite, okej?? E dt fel me det lr?"

Ja, det är fel. Är man förtroendevald och ska förvalta en gemensam statskassa så får man inte använda dom pengarna som om det vore ens egen privata plånbok.

Jag önskar att politikerna lärde sig lite ansvar med statskassan av de som jobbar på mcdonalds och som inser att det på grund av diverse sammanhang inte vore något utslag av godhet att dela ut kassan efter eget godtycke för att förhärliga sig själv i andras ögon.

10:53 AM  
Anonymous Anonymous said...

Det ar inget fel med nationalism, men sjalv tycker jag att all tid och energi borde istallet laggas ner pa att vidta atgarder sa att 1 miljon analfabeter som ljugit om sin flykting status ska skickas ut. Anledningen jag vill det ar att de gamla ska kunna kanna sej trygga nar dom gar ut pa stan och att vara tonaringar ska slippa bli mordade och valdtagna av de kriminella analfabeterna. 75% av svenskarna ar radda att ga ut pa stan. Prioriteten borde vara att radda livet pa de fa kvarvarande svenskarna. Vi ar utrotninghotade, runt 100.000 svenskar emigrerade forra aret, det var rekord, antalet mord har aldrig varit hogre. Immigrationen slar rekord arligen, 100k svenskar emigrerar och 100k analfabeter ifram muslimska lander immigrerar. Istallet for 10-20 miljarder i skatte intakter for lander sa blir det 10-50 miljarder i utgifter. Samtidigt ar fodelsetalen ibland svenska det lagsta i europa. / Nils

10:51 PM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Funebospam borttaget.

7:13 AM  

Post a Comment

<< Home