Wednesday, March 28, 2007

Till stöd till yttrandefriheten och Björn Björkqvist

Jag gillar inte Björn Björkqvist (Nationalsocialistisk Front). Han är nazist och jag nationalist. Vi har träffat varandra en enda gång. Det var under partiveckan på Gotland 1994 och jag tror Björn var 14 år då, redan då var vi inte överens politiskt.

2007 har Björkqvist åtalas av statsmakten för det vetenskapliga faktum att det finns skillnad i IQ-tester mellan olika folkslag.

Det är tragiskt med ett sådant förnekande av ren fakta av justicia. Även om jag inte har mycket gemensamt med Björkqvist så står jag upp bredvid honom i denna strid.

Denna text, som är en text från en kommunistlåt från 70-talet av KMPL(r):s (nuvarande Kommunistiska Partiet) dåvarande husband Knytna Nävar, tycker jag passar i fallet Björn och passar på att ge honom mitt stöd i yttrandefrihetens namn:

Tacka Gud, du är lycklig du, som är född i en demokrati
Här får du arbeta, här du lön, här får du vara fri
Det är den bästa av alla världar och här trycks ingen ner
Men det stämmer inte med verkligheten och inte med det du ser

Det är något konstigt med friheten - något med konstigt med
friheten
När du och kamraterna kräver den så finna den inte för er

Alla som står för sanningen - stå på er oavsett ideologisk hållning!!!!

11 Comments:

Blogger itsweden said...

Jag stöder också Björkqvists (vart det rätt stavat tro...?) rätt att yttra sig, särskilt så länge han inte kastar dynga på enskilda personer och det gör han inte i det här fallet.

Det självklara borde vara hur man förhåller sig till IQ-testet och inte att man påvisar att såna finns. Man måste också tillåtas ha åsikter om testet så länge man talar om grupper och inte enskilda personer.

Man kan tycka vad man vill om Björns åsikter men han är en väldigt ärlig och konsekvent person. Det är mitt intryck, sen vet jag ju inte vad NSF anser om honom.

1:49 AM  
Anonymous Anonymous said...

Bra att det finns folk som fortfarande menar allvar med yttrandefriheten

8:12 AM  
Anonymous Anonymous said...

Skulle Björnes ideologiska idé få styra i Sverige skulle vi väl inte ha så mycket yttrandefrihet?

9:13 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Nej, den saken är nog klar! Men för att vara demokrat krävs det att man behandlar även antidemokratiska åsikter demokratiskt. Oavsett om det rör sig om nazister eller kommunister.

Skillnaden är att kommunister och vänstermänniskor inte åker in i fängelse i dagens Sverige för att de presenterar sina åsikter eller vetenskapliga uppgifter.

9:15 AM  
Anonymous Anonymous said...

Så om jag tycker du är dum i huvudet får jag tycka det på denna blogg då?

9:21 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Att Sverige är en demokrati skall inte i sig ses som en order att förstöra en seriös politisk blogg i en annat land med en åttaåringsretorik.

Jag tror du inte riktigt förstår demokratins själva syfte och mål och du tror det.

9:32 AM  
Blogger itsweden said...

Anonymous:
"Så om jag tycker du är dum i huvudet får jag tycka det på denna blogg då?"

Om du frågar mig så på en blogg så anser jag att bloggägaren har rätten att censurera vad han vill. Om du bara har värdeomdömet "dum i huvudet" att komma med utan att motivera det på något sätt så tycker jag att bloggägaren kan censurera för andra läsares skull, men det handlar inte om yttrandefrihet utan om att slippa ha inlägg som är ungefär lika intressanta som reklamen i spammailen. Sen anser jag att det ska vara förbjudet att peka ut enskilda personer rent allmänt men med högt i tak ändå, däremot om du uttrycker dig om en speciell grupp anser jag ska vara tillåtet.

1:32 PM  
Blogger itsweden said...

Anonymous:
"Skulle Björnes ideologiska idé få styra i Sverige skulle vi väl inte ha så mycket yttrandefrihet?"

Fast man kan inte begränsa demokratin av sådana orsaker. Det är liksom inte åsikterna utan handlingarna som ska begränsas i såna fall.

1:38 PM  
Anonymous Anonymous said...

Jag kan inte låta bli att citera Voltaire i denna debatt, ett citat som borde gälla för alla demokrate. Något som dessvärre enbart kan betraktas som en naiv utopi. Hur som haver,

"Jag hatar din åsikt, men skulle gå i döden för din rätt för att få framföra den."

6:41 AM  
Anonymous Anonymous said...

Vilken smörja du skriver. Helt ofattbart.

4:16 AM  
Anonymous Anonymous said...

"Ren fakta" att den vita mannen har högre IQ än den svarta mannen? Ja, detta yttrande av dig bevisar just att så är inte fallet. Eller du kanske är det obegåvade undantaget som bekräftar regeln? Jag ber dig att läsa på lite mer, börja med boken "Vi och dom", skriven av en biolog som har lite mer koll på läget än du.

Men eftersom du nu gillar att generalisera falskt vill jag påminna dig om att asiater i allmänhet har mycket högre IQ än svenskar. Kanske dags att omvärdera? Det skulle ju vara olyckligt om du kämpade för en undelägsen ras.

10:59 AM  

Post a Comment

<< Home