Friday, January 26, 2007

Grattis till Åkesson och SD, våra beklaganden till svensk media

I en artikel i DSM utses årligen landets 100 mest viktigaste opinionsbildare av sammalagt 300 journalister. EN lista med en viss dignitet således. För första gången finns en nationaldemokrat med, Jimmie Åkesson, partiledaren i Sverigedemokraterna. Onekligen är detta ett stort erkännande av både Åkesson och SD.

Fast det är klart, tittar man lite på listan och de som hamnat under Åkesson så undrar man ju lite exakt vad dessa journalister gått på. SD:s lyckade val 2006 trots allt, är verkligen Åkesson viktigare opinionsbildare än till exempel ledande socialdemokrater som Mona Sahlin, Marita Ulvskog och Carin Jämtin?

8 Comments:

Anonymous Anonymous said...

På vilken plats hamnade han då?

2:41 PM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

66:e

3:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

Varför kallar du Åkesson för nationaldemokrat?

8:20 AM  
Anonymous Anonymous said...

han syftar då givetvis på den nationaldemokratiska ideologin, som sd säger sig tillhöra.

8:36 AM  
Anonymous Anonymous said...

SD säger väl sig inte tillhöra den nationaldemokratiska ideologin? Förut ja, men inte längre!?

8:23 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Än så så länge påstår ju sig Åkesson och SD stå bakom sitt principprogram.

2:20 PM  
Anonymous Anonymous said...

Jo men principprogramet har ju ändrats, man pratar ju nu om en öppen svenskhet? Står väl i prinipprogramet?

12:03 PM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Förvisso, men man talar ju ääven om behovet av etnisk homogenitet - det är väl just detta som ryker när programmet skrivs om.

3:41 AM  

Post a Comment

<< Home