Saturday, March 04, 2006

Året 2005, från A till Ö - M som i Mari och mamma Gunnel

2005 var i vissa bitar ett svårt år för mig, på flera sätt så förändades mitt liv i sin grund. Det var inte alltid så lätt att ta detta. Men det gjorde jag och därför vill jag framför allt rikta ett stort tack till Mari och till min mamma Gunnel som var de två som främst hjälpte mig med detta. Alla skulle förtjärna sådana människor i sin närhet.

Tack i all oändlighet skall ni ha, jag är er ständigt tacksam - både Mari och min mamma Gunnel.