Saturday, March 04, 2006

Året 2005, från A till Ö - M som i Mari och mamma Gunnel

2005 var i vissa bitar ett svårt år för mig, på flera sätt så förändades mitt liv i sin grund. Det var inte alltid så lätt att ta detta. Men det gjorde jag och därför vill jag framför allt rikta ett stort tack till Mari och till min mamma Gunnel som var de två som främst hjälpte mig med detta. Alla skulle förtjärna sådana människor i sin närhet.

Tack i all oändlighet skall ni ha, jag är er ständigt tacksam - både Mari och min mamma Gunnel.

5 Comments:

Blogger itsweden said...

Det var fint skrivet Jimmy. Jag hoppas att du har kunnat lämna problemen under 2005 bakom dig.

Off topic här.
Jag tänkte på att du kickats ut från SD på grund av uttalanden om adoptioner bland annat.
Ett citat från en artikel i aftonbladet-
"Vidare blev ett inhemskt par i Tjeckien utkonkurrerat av det svenska paret trots att Barnkonventionen säger att nationell adoption ska prioriteras och att utlandsadoption alltid ska vara sista lösningen."

Läs hela artikeln här

9:18 AM  
Blogger Weine Berg said...

Livet visar med all önskvärd tydlighet hur viktiga de närstående är, inte bara i krissituationer, utan även i vardagen.

5:11 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

z999:
Först, tack för de fina orden!

Sedan sakpolitiken.
Japp, inte så förvånande va (artikeln du hänvisar till)? Faktum är att jag har flera artiklar på ämnet som kommit efter min uteslutning. Denna är också ganska talande: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=174601&previousRenderType=2.

Men som sagt, det rörde ju sig också mest om ett svepskäl, även om dagens SD-ledningen tar varje tillfälle i akt. Inte bara för att utesluta människor utan också att ta avstånd från allt som kan liknas vid en åsikt. En PR-firma skulle ju gråta förtvivlat om de studerade SDs nuvandrande taktik.

"Sånt e livet, så mycket falskhet finns det här"

9:30 AM  
Blogger kollekoll said...

Det är en vidrig människa som
skrivit artikeln (Tobias Hübinette, rashatare och förbrytare), men han har rätt i
själva sakfrågan - och det var väl
det du menade.

11:44 AM  
Blogger itsweden said...

Jimmy, det skulle vara kul om du hade tid att uppdatera...

9:51 AM  

Post a Comment

<< Home