Thursday, June 07, 2007

Expomatematik

Summa sumarum efter Folkets Marsch i går, 200 AFA:iter gripna samt 2 nazister. Expos slutsats av detta? Så här formulerar Daniel Phool det inträffade:

Har polisen koncentrerat sig så mycket på att hålla koll på våldsamma
motdemonstranter att den glömt att säkra civila stockholmares säkerhet?

Jag undrar just vem det var som störde säkerheten för vem Daniel....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home