Thursday, May 31, 2007

Kulturfestival i mitt bostadsområde

Stolta affischer förkunnar att det kommer att bli kulturfestival i mitt bostadsområde till getto nästkommande helg. Inte för alla, men för de flesta, eller som affischerna förklarar det hela; "Somaliskt, bosniskt, kurdiskt, persiskt, albanskt och filipinskt". Så lovar man skator dessutom.

Det finns således en övervägande risk att jag själv inte deltar....

Wednesday, May 16, 2007

SD-västs värdegrund

Sverigedemokraternas västdistrikt har inte alltid, som idag, förknippats med inaktivitet, obefintlig kommunpolitik, avhopp och tomma stolar. I början av decenniet så kan man lugnt säga att distriktet var paritets ledande vad det gäller kommunpolitik och ideologi – samt ett av de ledande i ren aktivism.

När nu hjulen står stilla och SD till helgen skall hålla riksårsmöte i Karlskrona så kan det vara på sin plats att återpublicera den värdegrund som SD Väst har antagit. Den klubbades igenom på distriktsårsmötet 2003 för att ligga som grund till omröstningen angående ett nytt principprogram, värdegrunden är dock gällande än idag då inget annat beslut i frågan tagits.

Värdegrunden formulerades av mig och Weine Berg och klubbades igenom enhälligt efter några mindre ändringar.


– Nationen är folket och dess särart.

– Nationalismen i Sverige
skall utgå från vårat folks långsiktiga behov. Varken renodlad höger- eller
vänsterpolitik är acceptabel.

– Etnisk och kulturell homogenitet är
grunden för ett stabilt samhällsbygge. Sverige skall definieras av båda.
Repatriering är en naturlig väg från det mångkulturella
samhället.

– Samhällets grund är familjen, hembygden och
fäderneslandet.

– Den samhällspolitik som skall bedrivas har sin
grund i folkhemstanken, där alla svenskar tillsammans arbetar för den gemensamma
tryggheten. Vi talar om kollektivism och klassamverkan, inte klasskamp och
egoism.

– Omtanken om Sverige och svenskarna skall prioriteras och
vårdas, inte skuldbeläggas. Demokratin och yttrandefriheten är så viktiga
principer så att de skall upprätthållas i alla lägen och till vilket pris som
helst.

– Sverige är svenskarnas land och rätten till vårt land
måste beskyddas från utländska intressen. Sverige skall vara självbestämmande
och oberoende.

Monday, May 14, 2007

SSU mot demokratin

TV4 Sydost berättar idag att SSU skall mobilera i Karlskrona under den kommande helgen mot att demokratiska partier, denna gång SD, tillåts hålla årsmöten i landet. Jag har tidigare sagt att SSU borde börja med politisk internutbildning, just i ämnet demokrati.

När Socialdemokraterna förföljdes i början av förra århundradet så fick man ofta lov att arrangera så kallade "gå-möten" då man vägrades lokal. Man fick alltså hålla sina möten gående ute i naturen. Tydligen så tycker SSU att det var bra att deras moderparti behandlades så här då man nu vill tvinga SD att också ha Gå-möten.

Annars hade man ju kanske trott att det partiet lärt sig något under de senaste hundra åren, men bevisligen inte. Vi får se vad SSU skall skylla på när stenarna börjar hagla mot SD under helgen. Jag tippar på samma tystnad som under Anna Sjödins rasistattack.

Labels: , ,