Friday, February 03, 2006

Året 2005, från A till Ö - I som i Invandringspolitik (folkpartiet)

Folkpartiet har gjort många kovändningar sedan det förra valet, inte sällan av Mauricio Rojas. Som ni vet så var folkpartiet en stund för ett svenskaprov för nya medborgare, men de har aldrig motionerat för det. De har talat om en strypt massinvandring, men ändå verkat för en större invandring. Man har försökt leka som man ställer krav på asylturister som inte är flyktingar, bara för att sedan menat att man skulle ha en "flykting"-amnesti (snarare en tursistamnesti). Och så här har man hållt på.

På stistone har man fått stöd av Sverigedemokraterna som vill värva ideologen Mauricio Rojas som medlem. De skulle onekligen inte att ha svårt att umgås, det tror jag mig reda nu kunna säga med säkerhet. Med ännu stärre säkerhet, och i detta håller många kvarvarandre medlemmar i SD med mig om; Rojas och SD:s nuvarande ledning förtjärnar varandra. Men det är ju inte heller för intet att SDU:s vice ordförande (som själv utgör nästan 50 procent av det som finns kvar av den styrelsen) kommer direkt från folkpartiets eget ungdomsförbund.
Jag avfärdade för några år sedan allt snack att SD höll på att bli ett nytt fp - tror ni jag skäms idag eller?

3 Comments:

Blogger Weine Berg said...

Uj, den var vass, Jimmy.

10:13 AM  
Blogger itsweden said...

Bra och klargörande Jimmy. Hoppas att de som trott på folkpartiets invandringspolitik får en tankeställare.

För mig handlar deras invandringspolitik mest om att anpassa sig till problemen och blunda för att det handlar om ökande problem.

1:34 PM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Ickeliberaler i SD tycker säkert att jag överdriver. Men faktum kvarstår, man värvar folk från LUF, erbjuder fp:s ledande ideolog medlemskap och uppmanar SDs väljare att välje fp i vissa kommuner.

Allt detta visar ju trots allt på en röd tråd.

8:42 AM  

Post a Comment

<< Home