Thursday, January 19, 2006

EU-skatt på valutatransaktioner, framsteg eller hot?

Wolfgang Schüssel, förbundskansler i Österrike, har skapat en viss uppståndelse när han i programförklaringen till Österrikes halvår som ordförandeland i EU tagit upp frågan om en EU-skatt. Formen känns igen, men inte att den kommer från högerkonservativt håll. Nationalister och vänstermänniskor har sedan länge talat om en skatt på valutatransaktioner mellan nationer. I vissa kretsar har en sådan skatt omnämnts som ”Tobin-skatt”.

Ett sådant här uttalande kan givetvis leda till glädje hos dem som vill stärka nationalstaternas suveränitet via en sådan här skatt. Det finns emellertid flera anledningar till oro och man bör definitivt analysera förslaget innan man blir alltför glad. Även om en sådan här skatt på papperet skulle vara bra för nationers suveränitet är tanken att skatten inte bara skall tillfalla EU, och därmed vidareutveckla projektet och dess överstatliga framåtskridande, utan också regleras av Europaparlamentet. I mina ögon så vägs det positiva med en sådan här skatt upp mer än väl av det faktum att ännu mer makt flyttas till ett överstatligt organ. Mer makt till Europaparlamentet leder inte till någon demokratisering av EU, det underminerar bara nationalstaterna.

Precis som vanligt finns det all anledning i världen att fatta misstankar när vad som låter som bra och folkliga förslag kommer högerifrån.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home