Friday, January 20, 2006

Året 2005, från A till Ö - G som i Green, Åke

Åke Green blev en något märklig symbol för yttrandefriheten under det gångna året. Nog har yttrandefriheten större syften än religiösa resonemang kring homosexuella, men det är ju en del av demokratin det också att få framföra sådant. Det förstod rättsapparaten till sist, ja det gjorde man kanske inte precis men man skrämdes så mycket av EU att man i alla fall friade Green i slutändan.

Allt är dock inte enbart gott med detta. Visst, yttrandefrihet tycks finnas för religiösa resonemang. Men samma frihet tycks inte gälla för de radikalpatriotiska ungdomarna som delade flygblad angående homofrågan i Söderhamn under 2005. Vi vet idag inte om dessa ungdomar kommer att bli dömda eller friade för sin informationsspridning. Vi vet alltså inte om politiskt engagerade har samma demokratiska rättigheter som religiösa dito.

Men låt oss hoppas att det i demokratin Sverige även är tillåtet att sprida politisk information, låt Lex Green gälla hela samhället och inte bara ofarliga fenomen så som religion.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home