Sunday, January 15, 2006

Året 2005, från A till Ö - E som i EU-konstitutionen

EU-konstitutionen, det kanske viktigaste redskapet till att förvandla EU till en federation, föll till föga under året. Här i Sverige ville man inte göra sig till åtlöje som i omröstningen om EMU och förklarade helt enkelt att det inte skulle genomföras någon folkomröstning i frågan utan att riksdagen skulle ta beslutet. Nu behövde man dock inte sitta och fundera på det speciellt länge utan Frankrike och Nederländerna avvisade förslaget och det föll med detta.

En fråga är vad nästa steg är. Jag kan nog tänka mig att man kommer försöka att lägga fram ett nytt förslag till EU-konstitutionen. Frågan är om det överhuvudtaget är nödvändigt. Folken i Frankrike och Nederländerna sa med all säkerhet inte nej till detaljer i förslaget, de sa nej till att införa en konstitution överhuvudtaget. Så, för stunden så ser det ut som att folken i EU kan säga nej till en federation. Så länge beslutet ligger på mellanstatlig nivå, vill säga. Det i sig kan betyda att ett nytt förslag till EU-konstitutionen i framtiden tas på överstatlig nivå.

Men 2005 gick onekligen till nationalisterna!

2 Comments:

Blogger itsweden said...

Bra skrivet Jimmy. Jag anser att EU är som en sekt. Fullt med konstiga regler och diffusa ledare i toppen som styr utan något större ansvar. Dessutom samma problem att gå ur som när någon försöker lämna en sekt.

5:55 AM  
Blogger Weine Berg said...

Hela idén med EU är att, liksom grundidén med USA är, att marknadsanpassa människor, kultur, demokrati och nationerna. Vakummförpacka, klumpa ihop och stöp i samma form. En människa kan bytas ut mot en annan osv. Rotlösa människor är en tämligen flexibel arbetsstyrka...

1:02 PM  

Post a Comment

<< Home