Monday, November 01, 2010

Datum och konspirationer

Jag har under helgen grävt ner mig en smula i mer populärhistoriska texter av konspirationsmodeller. Rent underhållsmässigt kan jag i bland finna stor nöje i sådan litteratur, liksom "Tänk om..." historierna.

En sak som slår mig under helgen flera gånger, dels i form av ny litteratur, men också tidigare böcker och föreläsningar jag (via kassettband ) jag tagit del av framförsta av ökända namn Juri Lina och Lars Adelskogh är betydelsen av viktiga datum. Ordet Datum används här i plural då min själva poäng är att viktiga datum i diverse historier tycks märkvärdigt svårt att fastställa, inte så sällan finns det inte färre än två uppgifter som pekar ut olika datum till samma händelse - i bland med de mest fantastiska gissningar varför.

Det är i detta sken jag slås av att Expo snart skall fira sitt 15:års jubileum med en strålande fest för att fira sin stolta historia (som jag kommer att återkomma till i kommande notiser). Som en lite obskyr stiftelse för diskreta män så antar jag att det både logiskt och självklart att också Expo vill lägga en dimridå kring sin födelse. Det man påstår idag är att det första numret kom ut 1995 med Andreas Rosenlund som chefredaktör (Stiftelsen Expo fanns vid denna tid inte, man hette Hill Stiftelsen efter den syndikalistiska ikonen med samma namn). I själva verket hade då Expo/Hill Stiftelsen verkat i över ett halvår. Första numret av Expo kommer i själva verket strax efter valet 1994 och delas ut gratis på anarkistsvartkrogen Kafé 44. Inga artiklar i detta nummer är undertecknade, men det framgår snart att inget är skrivet utav Andreas Rosenlund - utan det är Expos två grundare, AFA:iten Tobias Hubinette och revolutionären Stieg Larsson som skriver det radikala innehållet. Innan 1994 tar slut utkommer Expo nummer 2, som i allt vesäntligt påminner om nummer 1. När 1994 blir 1995 vill dock Expo inte längre känna till dessa två nummer utan han utkommer med "tidningens första nummer" en gång till, vilket i själva verket var nummer 3 alltså.

Nu är ju dock sådana här roliga historier inget speciellt för just Expo, Sverigedemokraterna har en liknande födelse. Det finns flera varitanter på denna. En, via medlemsbulletinen, är att dagens SD bildas som Sverige Partiet 1986 och att man på ett möte i februari byter namn till SD. De flesta källorna menar dock att det inte alls var ett namnbyte utan helt enkelt ett nytt parti som föddes. Frågetecknen slutar inte där, för det finns flera versioner av det protokoll som skrevs vid detta möte. Ett är daterat 6 februari 1988 och ett 8 februarti 1988, förutom datumen är protokollen identiska. För att röra till det ännu mer så är det med all sannolikhet så att det inte hölls något sådant här möte vare sig 6 eller 8 februari (något som faktiskt även Expo c:a 20 år senare tycks börja misstänka).

Således; man behöver faktiskt inte gå över ån för att få vatten, svenska moderna händelser kan ha nog så spännande och obegripliga frågetecken som Frimurare, Tempelriddare, socialister eller Prieuré de Sion.

4 Comments:

Blogger TF said...

Vilket nummer av Medlemsbulletinen talar du om?

5:48 AM  
Blogger Jimmy S. Windeskog said...

Den sista BSS-falangen gav ut som SvP.

6:07 AM  
Blogger Mattias said...

Jag har också lagt märke till att det med datumet då SD grundades inte stämmer. På Sverigedemokraternas hemsida står det att partiet bildades lördagen den 6:e februari 1988 då ett 20-tal personer samlades i en lägenhet (Sven Davidson mfl), men i en tv-debatt från 89 säger självaste Klarström att partiet grundades den 8 februari förra året.
http://www.youtube.com/watch?v=LapGOGSaCjA

10:28 AM  
Anonymous Anonymous said...

Vad säger du om mitt försök till att kort sammanfatta hur SD bildades?

Här kommer sammanfattningen:

Sverigedemokraterna bildades ur den tvärpolitiska organisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS).

BSS, som bildades 1979, upphörde 1986 sedan man kommit överens med Framstegspartiet om att gå ihop och bilda Sverigepartiet.

Ett år senare 1987, efter hårda inre strider och ömsesidiga uteslutningar, slutade Sverigepartiet att existera, och därför samlades BSS:arna 1988 och bildade Sverigedemokraterna.

BSS programförklaring hittar du här: http://www.bgf.nu/bss/bss-1-programmet.htm

/slut

Den där sammanfattingen satte jag sammn efter att ha googlat några minuter och läst lite på Wikipedia.

8:49 PM  

Post a Comment

<< Home