Tuesday, September 20, 2005

Utgiven i Tyskland

Den påläste känner till att undertecknad har författat ett halvdussin böcker/skrifter. Rättigheterna till en av dessa har under sommaren sålts till ett förlag i Tyskland och den som letar noga och på rätt ställe kan således hitta litteratur skriven av Windeskog på tyska, såld i Tyskland.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home